For better user experience, we suggest navigating the quiz through a desktop or a tablet. To continue to the mobile version, please click Start.

Liikumisvabadus ja turvalisus Euroopas.
Kui palju sa sellest tead?

eu-LISA ja EL liikmesriigid töötavad igapäevaselt selle nimel, et Euroopa kodanikele oleks tagatud liikumisvabadus, turvaline reisimine ja isikuandmete kaitse.

Aga kui palju sa nende teemadega tegelikult kursis oled? Pane oma teadmised selle viktoriiniga proovile - lõpeta mängu kõik viis taset ja saadki teada!

Level 1

Tase 1

Level 2

Tase 2

Level 3

Tase 3

Level 4

Tase 4

Level 5

Tase 5

Palju õnne!
Oled läbinud viktoriini kõik viis taset! Kontrolli oma lõplikku tulemust ja saa teada kui hästi sul läks!

Tulemused
Tase Skoor Vastused

Aitäh et kaasa mängisid!

Loodame, et sul oli põnev oma teadmisi proovile panna. Uuri lisainfot ja hoia end kursis eu-LISA tegevustega Euroopa turvalisemaks muutmisel, külastades meid veebiaadressil www.eulisa.europa.eu

Üheskoos teeme selle teoks!

© 2020 Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet.

eu-lisa logo Privacy Statement